Épületeink korszerűsítése

Írta: Bálint Róbert

 

A Magyar Kormány támogatásával elkezdődött épületeink korszerűsítése.

A munkálatok kezdetén intézményünkbe látogatott Soltész Miklós, Magyarország Miniszterelnökségének egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

A támogatásból felújítják, hőszigetelik, korszerűsítik az épületeket, javítják a tetőszerkezetet, a víz- és villanyhálózatot, a diákok ellátását szolgáló létesítményeket, osztálytermeket. 

Isten fizesse a nagylelkű támogatást!


Az eseményről bővebben:

https://romkat.ro/2018/11/12/megujul-a-gyimesfelsoloki-szent-erzsebet-gimnazium/

 

Venczel József Társadalomtudományi Vetélkedő

Írta: Bálint Róbert

A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának a Társadalomtudományi Tanszéke az idén hatodik alkalommal rendezte meg a Venczel József Társadalomtudományi Vetélkedőt.

Iskolánk csapata: Ambrus Adél, Baliga Franciska (Felkészítő tanár: Bálint Ana-Maria) I. díjjal tért haza.

 

Gratulálunk nekik!

 

A vetélkedőről bővebben: 

http://csik.sapientia.ro/hu/hirek/gyimesi-iskola-nyerte-az-idei-venczel-vetelkedothttp://csik.sapientia.ro/hu/hirek/gyimesi-iskola-nyerte-az-idei-venczel-vetelkedot

 

Márványkör Baráti Társaság ajándéka

Írta: Bálint Róbert

Iskolánk régi barátai, támogatói, a budapesti Márványkör Baráti Társaság, idén iskolakezdésre 5 kerékpárral ajándékozta meg diákjainkat.

 

Isten fizesse nagylelkűségüket!

Betlehemezés

Megjelent: 2018. január 15. hétfő
Írta: Bálint Róbert

Betlehem öröme az új évben is..

- gyimesi hagyományos betlehemezés -

A gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum Kérező Katona nevű csapata Vízkereszt utáni héten indult el népi betlehemes előadásával, hogy különböző közösségeket meglepjenek, vagy emlékeztessenek arra, hogy a karácsony – a szeretet ünnepe – nemcsak három napból áll, hanem azt egy évben többször is meg lehet élni, sőt akár egész évben lehet bennünk az ünnep öröme és békéje.

A betlehemes előadásra a magyarországi Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány által koordinált SzékelyKapuk – ZöldKapuk Közép-Európai Ökocivilizációs Játékok nevű vetélkedő adott alkalmat. A résztvevő csapatok régi betlehemes játékkal és/vagy hat tablóból álló, a teremtésvédelemhez kapcsolódó kiállítással nevezhettek be.

Iskolánk tanulói Ambrus Adél magyar tanárnő és Bálint Róbert hittan tanár irányításával betlehemes játékkal pályáztak erre a vetélkedőre. A tanulók lelkesen, örömmel készültek és vettek részt a próbákon, hozták magukkal a jó hangulatot, mely nélkül nem is lehetett volna elképzelni a próbákat. Valószínűleg lelkesedésük a szülőkre is átragadt, akik elkísérték a gyerekeket a próbákra és tanácsokat adtak. Bár az előadásunk megkésettnek nevezhető, a tapasztalat azt igazolja, hogy a közösségek mindig „vevők” egy kis karácsonyi érzésre. Ahogy egyik néni fogalmazott mosolyogva az előadásunk után: „Kellemesen megsirattak a gyermekek előadásukkal. Köszönjük!”

Első helyszínünk a csíkszeredai segédpüspöki hivatal kápolnája volt, ahol Tamás József püspök atya szeretettel fogadott bennünket, előadásunk után pedig kis agapéval kínálta meg csapatunkat. Öröm volt nézni, ahogy a gyermekek beleélik magukat a szerepekbe és a kis izgalmaktól eltekintve félelem nélkül adták elé ének- és hangszerkísérettel a gyimesi betlehemest.

Második helyszín a kegytemplom volt. Itt már több kérdés merült fel: vajon a hangunk nem vesz el a nagy templomban? Sokan lesznek? A résztvevők a Csíksomlyói Márió Rádió stúdiójának tagjai és önkéntesei voltak. És a nagy kegytemplomban megállt egy pillanatra minden. És mintha ez a csend készítette volna elő a gyerekek előadását, mely nagyon jól sikerült. Jutalomként és a gyerekek nagy örömére kicsit a Mária Rádió stúdiójába is bepillantást nyertünk.

A következő helyszín a Csíkszépvízi Ápoló és Gondozó otthon volt. Itt a gyermekek talán életükben először szembesültek, hogy az élet néha váratlan helyzeteket idézhet és van annak kevésbé napos oldala is. A mintegy ötven résztvevő, néző megilletődve figyelte az előadást, de a gyermekek is megilletődve adták elő betlehemesünket. Könnyes szemek figyelték a gyermekek minden mozdulatát, énekeit, de könnyes, megilletődött szempárok voltak fellelhetők az előadók szemeiben is.

Kis csapatunk családi háznál is megfordult, hiszen eredetileg családlátogatásokra íródott a darab. De voltunk a gyimesközéploki plébánián is. Az iskolakezdéskor pedig iskolatársaikat –kicsiket és nagyokat– szeretné meglepni a Kérező Katona csapata.

Zárszóként elmondhatjuk: az öröm az arcokon, a könnyező és mosolygó szempárok, a gyermekek arcán és a hallgatóságon látszó lelkesedés magukért beszélnek. Ahogy az egyik pásztor fogalmazott: jövőre újra jövünk, ne felejtsenek el!

A betlehemes szavaival zárom soraimat:

Köszönöm s hálálom, kik ezt hallgatátok,

s a csekély munkákat meg ne utáltátok,

azt vélem, hogy rosszat nem is tanulátok,

miért egekbe legyen jutalmatok.

Te pedig, jó gazda, kik szállást adátok,

semmi átok ne férjen hozzátok,

az Úrjézus áldása szálljon tireátok, 

mi pedig elmegyünk, s ti vígan maradjatok.

További cikkeink...